Navid Negahban

Kandahar

Kandahar

Kandahar
IMDb: N/A
2023
119
Cry Me A River

Cry Me A River

Cry Me A River
IMDb: 4.0
2021
90
Aladdin

Aladdin

Aladdin
IMDb: 6.9
2019
127
Damascus Cover

Damascus Cover

Damascus Cover
IMDb: 5.3
2017
93
12 Strong

12 Strong

12 Strong
IMDb: 6.5
2018
130
American Assassin

American Assassin

American Assassin
IMDb: 6.2
2017
112
Sand Castle

Sand Castle

Sand Castle
IMDb: 6.3
2017
113
Brain on Fire

Brain on Fire

Brain on Fire
IMDb: 6.6
2017
88
Sniper Ghost Shooter

Sniper Ghost Shooter

Sniper Ghost Shooter
IMDb: 5.4
2016
100
Window Horses

Window Horses

Window Horses
IMDb: 6.8
2016
85
Jimmy Vestvood: Amerikan Hero

Jimmy Vestvood: Amerikan Hero

Jimmy Vestvood: Amerikan Hero
IMDb: 5.1
2016
84
Baba Joon

Baba Joon

Baba Joon
IMDb: 6.7
2015
91
American Sniper

American Sniper

American Sniper
IMDb: 7.3
2014
133
Words and Pictures

Words and Pictures

Words and Pictures
IMDb: 6.6
2014
111
The Moment

The Moment

The Moment
IMDb: 4.9
2013
90
The Stoning of Soraya M.

The Stoning of Soraya M.

The Stoning of Soraya M.
IMDb: 7.9
2009
114
Djinn

Djinn

Djinn
IMDb: 2.9
2008
76
The Fallen Ones

The Fallen Ones

The Fallen Ones
IMDb: N/A
2005
89